Aanbod
Home Aanbod Werkwijze Ambassadeurs Over Anke van Luyt Contact
   
     
 
DE TRANSACTIONELE
ANALYSE
aanbod
PERSONAL BRANDING aanbod
NON VERBALE
COMMUNICATIE
aanbod
KLANTWAARDE aanbod
EVALUTION aanbod
GRUMPY OLD MEN AND
GRUMPY OLD WOMEN
aanbod
KLANTWAARDE:
Transactiegericht of relatiegericht ondernemen?


“Er bestaan cafés met zo een trage service dat
het onmogelijk is er dronken te worden."
 

Klantwaarde creëren begint met een belangrijke keuze: heeft u een relatiegerichte onderneming of een transactiegerichte onderneming? Ofwel; richt uw bedrijf zich naar de klant of dient de klant zich naar uw bedrijf te richten? Sturen op relaties of sturen op transacties (prijskopers) is de sleutel tot succes in de marketing. Het oude onderscheid tussen product- en marktgerichtheid dekt de lading niet, het gaat om het verschil tussen klantgerichtheid (Relatiegericht) en marktgerichtheid (Transactiegericht). Sturen op relaties betekent het kennen van en sturen op informatie over individuele klanten, klantaandeel verwerven. Dit gaat veel verder dan het voor klanten georganiseerde golftoernooi. Sturen op transacties betekent het optimaliseren van je processen op basis van informatie over de markt en de doelgroep. Het gaat om het verwerven van (vaak tijdelijk) marktaandeel. Relatiegerichte ondernemingen hanteren andere klantwaarde dan transactiegerichte ondernemingen.

Deze training is erop gericht uw inzicht aan te scherpen en u handreikingen op detailniveau te geven hoe uw onderneming qua serviceniveau in te richten, zodat de geboden klantwaarde ook past bij de verwachtingen van uw klant. Aangezien klanten bij gebrekkige dienstverlening snel afhaken, is deze training een goed vertrekpunt om u te heroriënteren op uw bestaande dienstverlening en klantwaarde.

Programmasuggestie

 • De optimale onderneming: wat voor een relatie wil de onderneming met de klant en wat voor een relatie wil de klant met de onderneming?
 • Het verschil tussen een transactiegerichte en een relatiegerichte onderneming
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Welke servicedimensies kan een klant onderscheiden?
  • Slechte service
  • Vanzelfsprekendheden
  • Excellente service
 • Op welke deelgebieden ervaart een klant service?
  • Fysieke omgeving
  • Houding, gedrag en kleedgedrag
  • Bereikbaarheid o Betrouwbaarheid
  • Communicatie
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Het klantwaarde spel: ter bewustwording van uw eigen inbreng en de te nemen verantwoordelijkheid ten aanzien van uw klant en uw organisatie. (Als huiswerkopgave)

 

Type training:

In groepsverband
Lezing

 

Maniéra | Ticheldreef 66 | 6651SH Druten | 06 - 150 867 06 | Stuur mij een mail