Aanbod
Home Aanbod Werkwijze Ambassadeurs Over Anke van Luyt Contact
   
     
 
DE TRANSACTIONELE
ANALYSE
aanbod
PERSONAL BRANDING aanbod
NON VERBALE
COMMUNICATIE
aanbod
KLANTWAARDE aanbod
EVALUTION aanbod
GRUMPY OLD MEN AND
GRUMPY OLD WOMEN
aanbod
DE TRANSACTIONELE ANALYSE

“Ik ben oké, jij bent oké…of toch niet?”
 

Aan trainingen in autonomie, verantwoordelijkheid nemen en verandering geen gebrek. Toch slagen veel deelnemers aan die cursussen er niet in om hun doelstellingen te bereiken. De oorzaak is vaak niet moeilijk te achterhalen. Veel van die trainingen zijn vaardigheidstrainingen. Gericht om u bepaalde vaardigheden of trucs aan te leren. Dat lijkt even effect te hebben. Maar een langdurige houdbaarheid hebben die trainingen niet: eenvoudig omdat ze voorbij gaan aan de psychologische achtergronden van uw denken, voelen én handelen.

De psychologie achter de mens en de gewenste verandering dient voorop te staan. Het is in mijn visie de enige manier om blijvende, authentieke groei te bewerkstelligen. U krijgt namelijk meer inzicht in uzelf én in anderen. U herkent de manieren waarop u en de mensen in uw omgeving dingen doen. U krijgt inzicht in de waarden en de overtuigingen van waaruit u kijkt naar uzelf en anderen. En u ontdekt waarom u handelt zoals u handelt, wat de drijfveren zijn van uw gedrag. Zie het als een psychologische expeditie naar uw eigen persoonlijkheid. Een ontdekkingstocht die u voert langs voorheen onbekende inzichten. En die u vooral laat zien dat er effectievere manieren zijn om uw doel te bereiken, met behoud van uw eigen 'ik'.

Wie eenmaal geconfronteerd is met zijn of haar eigen persoonlijkheid, kan vanuit die kennis beter werken, effectiever functioneren, duidelijker met anderen communiceren, meer resultaatgericht samenwerken, autonoom gedrag en persoonlijke en professionele doelstellingen effectiever realiseren.

De Transactionele Analyse biedt hiervoor een praktische, heldere theorie die door iedereen gemakkelijker en snel te begrijpen en toepasbaar is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van uzelf, uw relaties, de groepen en organisaties waarin u leeft en werkt, hanteerbaar maakt. De Transactionele Analyse vormt simpelweg een praktisch referentiekader aan de hand waarvan lang geleden genomen beslissingen en lang bestaande gedragspatronen op hun waarde beoordeeld kunnen worden en waaruit in alle vrijheid veranderd kan worden wat u wenselijk vindt.

Wanneer is deze training iets voor u?

 • Wanneer u de communicatie en samenwerking met of tussen anderen wilt verbeteren.
 • Wanneer u vastzittende en zich herhalende disfunctionele patronen wilt leren herkennen en veranderen.
 • Wanneer u wilt leren hoe u de autonomie van uzelf kunt bevorderen.
 • Wanneer u onvoldoende gebruik maakt van uw kwaliteiten om invloed aan te wenden.
 • Wanneer u uw gedrag regelmatig laat beïnvloeden door stemmingen van anderen

Programmasuggestie

 • De introductie van de Transactionele Analyse
 • Voor welke situatie(s) zoekt u handreikingen?
 • Het oké kwadrant: ik ben oké - jij bent oké
 • De verschillende rollen waarover ieder mens beschikt; Kind, Ouder, Volwassen egopositie
 • Maak uw eigen voorkeursrollen inzichtelijk door het Egogram
 • Welke rollen zijn uw voorkeursrollen en zijn deze ook het meest productief en effectief in de door u geschetste situatie?
 • Welke alternatieven hebt u en hoe zet u die in werking?
 • Afsluiting en evaluatie

 

Type training:

In groepsverband
Maniéra | Ticheldreef 66 | 6651SH Druten | 06 - 150 867 06 | Stuur mij een mail